Om oss
 
Vi i styrelsen vill påminna om vikten att vara medlem i byalaget, Er medlemsavgift gör att vi kan hålla bygden levande, bla med att sätta upp flaggor varje vår, anordna marknader, ha ett öppet bibliotek bla. Så BLI MEDLEM du också!!

Bli medlem
Verksamhetsplan
Styrelsen
Bladet
Stadgar
Kontakt uppgifter