Sunnansjö Byalag | Om oss >> Styrelsen
 
Sunnansjö Byalags styrelse består av följande personer sedan årsmötet 2023.

Hans-Erik Jansson, ordförande.
Ulrika Andersson
Ann-Christin Runnkvist
Anita Jones Larsson
Annie Klar
Anna Albinsson
Linnea Klebark
Urban Freij
Rune Jakobsson
Tillbaka