Om oss >> Verksamhetsplan
 
Sunnansjö Byalag Organisationsnummer 883800-9648

Styrelsens verksamhetsberättelse omfattar kalenderåret 2022, som är byalagets tjugoandra verksamhetsår.

Föreningens bakgrund och utveckling
Sunnansjö Byalag bildades 2000-12-14.
Den 31 december 2022 var antalet betalande medlemmar/företag 283 (95)

Medlemsavgiften/år beslutas av årsstämman:
100 kr/vuxen 50 kr/barn (under 18 år)
250 kr/familj 250 kr/företag eller förening

Årsmöte
Årsmötet avseende år 2021 hölls 27 mars 2022 i samlingssalen Solgärde.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året utöver årsmötet haft 8 protokollförda sammanträden.

Bo Nordbäcks fond som byalaget förvaltar tillsammans med Grangärde Hembygdsförening delade ut ett stipendium á 1000 kr till Alexander Eriksson, Oskar Haren, Alma Halvars, William Jakobsson och Oliver Klasson. Motivering: Gruppen har tillsammans planerat och genomfört motorträffen för ungdomar den 23 april 2022 på ett välorganiserat och fint sätt. Gruppen har tagit ansvar för sitt område, delegerat, instruerat och bemött besökarna med glada leenden och trevligt sätt Byalaget har under året anslutit sig till Swish för att underlätta inbetalningar till föreningen.

Under året har Byalaget börjat använda systemet Fortnox för föreningens bokföring.

Sunnansjö badplats som är kommunägd har under många år haft ett bristande underhåll. Flera bybor hörde av sig och undrade vad det fanns för planer med badplatsen. Byalaget tog tag i frågan och kontaktade kommunen. Det fanns inga pengar avsatta för innevarande period. Men följande förbättringar utfördes under året. Stranden rensats från sten och vass. Volleybollplanen rensats från rotskott och fyllts på med sand. Toaletten som stod på bilparkeringen flyttades ner till stranden. Det återstår en hel del åtgärder för att få badstranden till den status den haft som allmän badplats!

Biblioteket
Biblioteket har haft öppet tisdag – torsdag 15:00 – 18:00. Stängt 5 veckor under sommaren samt 3 veckors uppehåll över

Byalaget har regelbunden dialog med huvudbiblioteket om utbud och service.

Sunnansjöbladet
Två upplagor av Sunnansjöbladet har producerats under 2022. Dessa delades ut i april och i oktober/november till 750 hushåll och butiker i Sunnansjö med omnejd.

Våffeldagen, städdag och höstmarknad

På våffeldagen fredagen den 25:e mars sålde Byalaget våfflor utanför Coop. Allt för att ragga nya medlemmar. Coop sponsrade med våffelmix, grädde och sylt

. Städdag genomfördes den 7:e maj.

Höstmarknaden genomfördes den 10:e september. Biblioteket hade ett bord med böcker, och byalaget sålde korv, Festis, kaffe och bullar

Konstrundan
Byalaget hyrde ut marknadsbord i samband med Konstrundan i Allhelgonahelgen. Biblioteket deltog med ett marknadsbord och skänkte böcker.

Julmarknad och jullotteri
Byalaget deltar med ett marknadsbord på Hembygdsföreningens julmarknader. Där startade vi upp försäljningen av lotter till årets jullotteri med vinster skänkta av byns snälla företagare. Vi hade också ett chokladhjul på marknadsbordet som var mycket uppskattat. Välkomstskyltar
Välkomstskyltarna har kompletterats med sponsorskyltar.

Olsjö kyrkstig
Vanligt underhåll med röjning av sly och förbättring av markeringar har genomförts. Fyra nya bänka har också placerats ut efter stigen. En uppskattad guidad vandring från Olsjö till Broby för Svenska Turistföreningen Bergslagen genomfördes av Inger Matsson och Mikael Areschoug.
Tillbaka